Kompetanse

Miljølandskap Anlegg AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for utførelse av landskapsutforming.

 

Vi har maskiner, utstyr og kompetanse til å utføre alle arbeider med belegningsstein, kantstein, støttemurer,

skiferbelegg, beplanting, ferdiggress og opparbeidelse av grøntarealer.

 

 

Vi tilbyr også grunnarbeider som fjellsprengning/-pigging, graving, drenering, isolering, sanering

og levering av stein, pukk, grus og matjord for oppbygging, samt asfaltering.

Tore Sørby

Anleggsgartnermester

90 65 73 63

epost@miljolandskap.no