Støttemurer

Forlengelse av granittmur

Oppstart

Kunde ønsket å forlenge eksisterende granittmur og etablere plantebed i skråning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksisterende vegetasjon ble fjernet og arealene ble fylt opp og planert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlengelse av granittmur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering av plantebed i skråning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur og skråning ferdigstilt.

 

 

 

 

Tore Sørby

Anleggsgartnermester

90 65 73 63

epost@miljolandskap.no