Tullinløkka

Fra åpningen

 

Tullinløkka i full blomst, sommeren 2012

 

Tullinløkka

Statsbygg

2011

 

 

Statsbygg tildelte i juni 2011 Miljølandskap Anlegg AS entreprisen for opparbeiding av det midlertidige parkanlegget på Tullinløkka i Oslo.

 

Tullinløkka utgjør tomten mellom Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum i Oslo sentrum, og plassen har tidligere fungert både som balløkke, sykkelbane, P-plass, som tomt for bensinstasjon og sist som tomt for et galleribygg.

 

Våren 2011 besluttet Statsbygg at det skulle opparbeides en midlertidig park på stedet, med tilrettelegging for flerbruk med grøntarealer for lek og opphold, torg for markeder og arrangementer, samt parkeringsplasser.

 

Arbeidene på stedet startet opp i juli 2011.

 

Parkarealene utgjør i dag en grønn lunge som inngår i en sammenheng med Universitetshagen.

I parkens søndre del er det opparbeidet en grusplass med sittebenker samt et lekeareal.Torget er rammet inn av en granittkant med fastmonterte sittebenker og belysning.

 

Det er også opparbeidet en parkeringsplass med plass til 29 biler, derav 2 plasser for handikappede.Adkomsten er lagt fra Kristian IVs gate.

 

 

Arbeidene ved Tullinløkka omfattet i hovedsak følgende:

 

  • Riving og fjerning av enkelte mindre konstruksjoner
  • Utskifting av masser for etablering av nytt kvalitetsmessig godt underlag for nytt belegg
  • Oppbygging av terrengformer
  • Nye belegg av gress, asfalt og granitt
  • Etablering av sittekanter i granitt
  • Etablering av plantebed for busker og plantegroper for trær
  • Planting av trær, busker, løk og knoller
  • Levering og montering av utstyr

 

Prosjektets gang

Tullinløkka, oppstartsfase

 

Nye Tullinløkka ble offisielt åpnet 27.oktober 2011

Tullinløkka 2012

Tore Sørby

Anleggsgartnermester

90 65 73 63

epost@miljolandskap.no