Villa Otium

Villa Otium

Den amerikanske ambassadørboligen

Den amerikanske ambassaden

2010

 

Villa Otium er en villa i jugendstil, beliggende på Frogner i Oslo.

Villaen ble oppført av arkitekt Henrik Bull i 1911og ble senere kjøpt av De Forente Amerikanske Stater i 1925.

 

Villaen fungerer i dag som residens for den amerikanske ambassadøren.

 

Miljølandskap Anlegg AS har utført arbeid med ny støttemur ved Villa Otium.

Opprinnelig skulle muren rives og erstattes, men det ble tilslutt besluttet at den skulle rives og reetableres med opprinnelig granitt.

 

Muren er bygget i tre separate høyder, og hver mur har sitt eget fundament.Arbeidene bestod i å rive eksisterende granittmur, støpe nye betongfundamenter og deretter remontere granitten på nytt.

 

Tore Sørby

Anleggsgartnermester

90 65 73 63

epost@miljolandskap.no