Fridtjof Nansens vei, Oslo

Fridtjof Nansens vei

Opparbeidelse av hage og gårdsplass

2013

Hage før:

Gårdsplass før:

Hage etter:

Gårdsplass etter:

 

To år etter ferdigstillelse:

Tore Sørby

Anleggsgartnermester

90 65 73 63

epost@miljolandskap.no