Hjem

Vi utfører alle arbeider med opparbeidelse av offentlige og private hage-, park- og lekearealer

 

- Murer og belegg i betong og naturstein

- Kantsetting

- Busker, trær og planter

- Gress/ferdiggress

- Lekeplass- og parkutstyr

 

 

Vi tilbyr også grunnarbeider som

 

- Graving, drenering, isolering

- Levering av stein, pukk, grus og matjord

- Fjellsprengning/-pigging

 

 

Vi kan utemiljø!

Tore Sørby

Anleggsgartnermester

90 65 73 63

epost@miljolandskap.no