KOMPETANSE

KOMPETANSE


Vi har maskiner, utstyr og kompetanse til å utføre alle arbeider med belegningsstein, kantstein,
støttemurer, 
skiferbelegg, beplanting, ferdiggress og opparbeidelse av grøntarealer.


Vi tilbyr også grunnarbeider som fjellsprengning/-pigging, graving, drenering, isolering,
sanering 
og levering av stein, pukk, grus og matjord for oppbygging, samt asfaltering.

   

Grunnarbeider

Graving, opplasting og bortkjøring av underlagsmasser fjernes. Nye masser av pukk, grus, sand eller jord etc. tilføres, avrettes og planeres, og eventuelt komprimeres.


Kantstein

Vi leverer og monterer alle typer kantstein, dvs granitt eller betong.

Vi kan også tilby kanting med CORTEN-stål eller i treverk, for eksempel rundstokk.


Busker og trær

Stauder, busker eller trær kan vi skaffe i alle størrelser og varianter. Vi handler norske produkter, men har også egen import for utenlandske varer.


Drenering

For private og offentlige bygg. Graving, levering og montering av komplett drenssystem.


NB: Gamle oljetanker vil snart bli forbudt og vi kan tilby fjerning av disse. 

Naturstein

Vi tilbyr alle typer naturstein,
dvs granittheller, stor eller liten brostein (gatestein) og skiferheller.


Park og hage

Vi kan utemiljø og utfører arbeider innen grøntanlegg for offentlige etater, og for private.

Belegg

Vi kan tilby ulike typer belegg
- fra 
naturstein og betong til asfalt, grus og gress (tilsåing + ferdigplen).


Vi leverer også kunstgress og fall-
underlag av gummi til lekearealer 
ved barnehager og skoler.


Lekeplass- og parkutstyr

Vi utfører skoleprosjekter for Oslo kommune, der det etableres aktivitets-

arenaer og trivlige utemiljøer til nye og eksisterende skoler.


Ferdiggress

Vi leverer ferdiggress av beste kvalitet, komplett levert og lagt. Husk at ferdigplen trenger ny og frisk matjord for god etablering. 


Miljølandskap Anlegg AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for utførelse

av landskapsutforming.