Schenker

Schenker

Byggår: 2023

I forbindelse med at Schenker AS skal utbedre og effektiviserer utomhusområdene tilknyttet

terminalen på Alnabru skal det utvides adkomstvei, etableres gang- og sykkelvei, legges nytt belegg

på enkelte utearealer, støttemurer, ny belysning, nytt gjerde og nye porter.

FØR

PROSESS

ETTER