Ammerud aktivitetssenter

Ammerud aktivitetssenter

Omsorgsbygg Oslo KF

2016

Arbeidene bestod i oppgradering av utearealet rundt Aktivitetssenteret ved Ammerudhellinga 47 med nye belegg,

sittemuligheter og vannpost, samt oppføring av et scenebygg med to bodrom og en sykkelbod.

 Det ble etablert ny parkeringsplass og basketbane på nordsiden av bygget.


Anlegget har også fått sykkelparkering og flott belysning.Det er lagt både marktegl, storgatestein, gress, asfalt

og gummibelegg på området. Plasstøpte benker ble etablert og forblendet med treverk.

Scenebygg og avdekking av benker er utført i malmfuru behandlet med kjønrøkt jernvitriol.

Fra befaringen i april 2016

Arbeidene underveis

Anlegget ferdigstilt