Oscars gate 23

Oscars gate 23

Prosjekt: TBS Gallery, Oscars gate 23

Byggår: 2023


Oppdraget her var å etablere bruddskifer i bakgården til Tore Bjørn Sjølsvik

sitt kunstgalleri i Oscars gate 23, Oslo. Gravearbeider med små maskiner og håndarbeid ble utført i

et trangt bakgårdsareale. Vi skiftet ut ca 50m3 jordmasser med nytt forsterkningslag av fiberduk +

pukk ca 50m3. Stor bruddskifer fikk vi levert av Stoneart, takk til dem for fantastiske flotte skiferplater.


Vi startet leggingen av 120m2 skifer kl 08.00 og kl 12.00 dagen etter var det ferdig lagt. Vi har på forhånd gravd

ut og singlet leggeputen. Skiferplassen benyttes til enkel servering og sammenkomst for galleriets besøkende

FØR

ETTER