Ekkodalen

Ekkodalen

Prosjekt: Ekkodalen

Byggår: 2023


Oppdraget i Ekkodalen bestod i å etablere støttemurer og trapp i granitt, etablere tre-platting for uteplass,

singelgang og etablere blomstereng i bratt skråning. Granittmur er av grove blokker stablet på hverandre. Dette for

å hindre skråningen bak å gli ut. Fra nedre nivå ble det etablert granitt-trapp opp til 2 nivå.


Platting ble bygd med trykkimpregnerte materiale. Grusgang er i miks sjøstein med Eco-gravel matter under for

å stablisiere singelgangen. Ferdig plen ble lagt, stort utvalg i stauder og busker ble plantet samt et tuntre av prydeple.


I skråningen over 2. nivå ble det lagt torvsekker og spikret fast med treplugger. Deretter tilsådd med blomstereng.

FØR

PROSESS

ETTER