Åsbråten barnehage

Åsbråten barnehage

Oslo kommune Omsorgsbygg

2017

 

Arbeidene bestod i UU-tiltak og oppgradering av utomhusområdet rundt Åsbråten barnehage.

Det ble utført trefelling, masseutskifting, pigging og rystelsesfri sprengning, etablering av UU gangvei med belysning,

etablering av granittmurer med tregjerde på topp, port og nettinggjerde, levering av ny fugleredehuske med

fallunderlag av plasstøpt gummi avgrenset med granitt, samt plasstøpt gummibelegg under eksisterende huskestativ.

Det ble også levert og montert sandlekebolle tilpasset rullestolbrukere. Eksisterende sandkasser av rundstokk ble utbedret.


Det ble også etablert nye terrasser/plattinger i tre, og utbedret råteskader og skiftet takrenner på barnehagebygget.

Nytt taknedløp, ny drensledning og kum ble også levert.