Karvesvingen - Aller Media

Karvesvingen - Aller Media

Nedfelling av granittbenker i eksisterende granittbelegg

2016


Arbeidet bestod i å fjerne eksisterende heller og erstatte disse med sittebenker i granitt.

Til arbeidet ble det benyttet vakuumløfter. Benkene fikk montert sitteplater i tre, type Vroom levert av Vestre.