Karvesvingen - Aller Media

Karvesvingen - Aller Media

Nedfelling av granittbenker i eksisterende granittbelegg

2016


Arbeidet bestod i å fjerne eksisterende heller og erstatte disse med sittebenker i granitt.

Til arbeidet ble det benyttet vakuumløfter. Benkene fikk montert sitteplater i tre, type Vroom levert av Vestre.

Miljølandskap Anlegg As

Org.nr: 985 862 923


Åsgårdveien 2B,

1850 Mysen

epost@miljolandskap.no

Tore Sørby

Daglig leder og
anleggsgartnermester


Kontor: +47 69 89 07 06

Mobil: +47 90 65 73 63

Følg oss gjerne på facebook!