Støttemurer

Forlengelse av granittmur

Oppstart

Kunde ønsket å forlenge eksisterende granittmur og etablere plantebed i skråning.
Eksisterende vegetasjon ble fjernet og arealene ble fylt opp og planert.


Forlengelse av granittmur.

Etablering av plantebed i skråning.

Mur og skråning ferdigstilt.

Miljølandskap Anlegg As

Org.nr: 985 862 923


Åsgårdveien 2B,

1850 Mysen

epost@miljolandskap.no

Tore Sørby

Daglig leder og
anleggsgartnermester


Kontor: +47 69 89 07 06

Mobil: +47 90 65 73 63

Følg oss gjerne på facebook!