Støttemurer

Forlengelse av granittmur

Oppstart

Kunde ønsket å forlenge eksisterende granittmur og etablere plantebed i skråning.
Eksisterende vegetasjon ble fjernet og arealene ble fylt opp og planert.


Forlengelse av granittmur.

Etablering av plantebed i skråning.

Mur og skråning ferdigstilt.